Artist Artist Dolaşmak Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artist Artist Dolaşmak Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artist artist dolaşmak olmaz" ifadesi, bir işin veya görevin gerektiği gibi düzgün ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan bir deyimdir. Bu ifade, gereksiz yere vakit harcamak, oyalanmak veya işin içinden kaçmak yerine, işe odaklanmak, ciddi şekilde çalışmak ve sonuca ulaşmak gerektiğini anlatır.

"Artist artist dolaşmak olmaz" ifadesi, genellikle birinin iş yapma tarzını eleştirirken veya bir konuda daha verimli olmaya teşvik ederken kullanılır. Bu ifade, işin özüne odaklanmanın, detaylarda kaybolmanın veya gereksiz yere zorluk çıkarmamanın önemini vurgular. İfadeden anlaşıldığı gibi, gereksiz yere süslemelerle veya karmaşıklıklarla uğraşmak yerine, işi düzgün ve etkili bir şekilde halletmek daha önemlidir.

Hakaret mi?


Artist Artist Dolaşmak Olmaz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Böyle doktorum diyerek artist artist dolaşmak olmaz, buralara da sen bakacaksın" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığa gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10276 Karar: 2018/9029 Tarih: 07.06.2018

"Artist Artist Dolaşmak Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.