Şerefin Varsa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefin Varsa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şeref, bir kişinin ahlaki değerlerine uygun davranması, dürüstlük, erdemlilik ve saygı gibi özellikleri içeren bir kavramdır. Şeref, kişinin itibarını ve onurunu temsil eder. Bir kişinin şerefli olması, dürüstlük, adalet ve etik değerlere uygun davranmasıyla ilişkilidir. Şeref, toplumda saygı görmek ve güvenilir olmak için önemlidir. Şerefin Varsa diyerek kişiyi şerefe uygun davranmaya davet etmektir.

Hakaret mi?


Şerefin Varsa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana attığı mesajda yer alan kaba ifade niteliğindeki sözlerinin (Sende erkeklik varsa...'i işten çıkar, sende hiç gurur yok mu, erkekliğin, şerefin var ise çıkar onu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15436 Karar: 2022/11316 Tarih: 27.04.2022

"Şerefin Varsa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.