Komplekse Girmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Komplekse Girmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Komplekse Girmek, bir psikolojik durumdur. Bu söz, bir kişinin kendi kişiliği, becerileri, yetenekleri veya görünümü hakkında olumsuz veya eksik bir algıya sahip olması ve bunun sonucunda aşağılık duygusu veya kendine güvensizlik hissetmesi anlamına gelir. Bu söz, kompleks ve girmek kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Kompleks, kişilikte bölünmeye yol açan duygusal çatışma anlamına gelirken, girmek ise, bir durumun içine düşmek anlamına gelir. Bu söz, genellikle birine eleştirmek, teselli etmek veya yardım etmek için kullanılır.

Komplekse Girmek, kişinin kendi kişiliği, becerileri, yetenekleri veya görünümü hakkında olumsuz veya eksik bir algıya sahip olması ve bunun sonucunda aşağılık duygusu veya kendine güvensizlik hissetmesi anlamına gelen bir psikolojik durum sözüdür. Bu söz, kişilikte bölünmeye yol açan duygusal çatışma anlamına gelen kompleks ve bir durumun içine düşmek anlamına gelen girmek kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu söz, birine eleştirmek, teselli etmek veya yardım etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Komplekse Girmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın yaralama suçunun mağduru sıfatıyla şikayetçi olduğu soruşturma dosyasının akıbetini sormak amacıyla sıkça şikâyetçi Cumhuriyet savcısına başvurduğu, "Şahısların beni öldürmesini mi bekliyorsunuz, bana silah verin ya da beni koruyun" dediği, sıkça gelip rahatsızlık verdiği gerekçesiyle uyandığında da "Bu dosyaları nasıl doğru yapıyorsunuz, komplekse girmeyin" diyerek kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ettiği kabul edilen olayda, atlı suç öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/1853 Karar: 2013/18745 Tarih: 12.06.2013

"Komplekse Girmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.