Karı Gibi Kıvırıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Gibi Kıvırıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


'Karı Gibi Kıvırıyorsun' ifadesi, Türkçede sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin hareketlerinin, davranışlarının veya söylemlerinin şaşırtıcı, etkileyici ve lafı farklı yerlere çekecek şekilde ilk söylediği durumdan dönmesi şekilde olduğunu ifade eder. Daha açık bir ifadeyle, bir kişi olayları, durumları veya konuşmalarıyla büyük bir etki yaratır ve herkesi şaşırtır. Bu deyim genellikle olumlu bir anlamda kullanılır ve kişinin dikkat çekici, etkileyici ve sıra dışı bir şekilde davrandığına vurgu yapar. Bu deyimi kullanarak bir örnek vermek gerekirse, birisi bir partiye gittiğinde herkesi şaşırtan dans hareketleriyle göz doldurursa, ona "Karı gibi kıvırıyorsun!" denilebilir. Bu ifadeyle kişi, dansının olağanüstü ve etkileyici olduğu vurgulanır. Aynı şekilde, birisi bir tartışmada söylediği sert ve etkileyici sözlerle herkesi şaşırtırsa, "Karı gibi kıvırıyorsun!" ifadesi kullanılabilir. Bu deyim, genellikle samimi bir dilde ve günlük konuşmalarda kullanılır. İnsanların dikkatini çekmek, olayları renklendirmek veya bir durumu vurgulamak için kullanılabilir. Karşı tarafı şaşırtmak, etkilemek ve büyük bir etki bırakmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir ifadedir. Sonuç olarak, "Karı Gibi Kıvırıyorsun ne demek" ifadesi, bir kişinin olağanüstü, etkileyici ve sıra dışı bir şekilde davrandığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, günlük konuşmalarda ve samimi ortamlarda kullanılarak dikkat çekmek ve olaylara patlayıcı bir şekilde tepki vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

Hakaret mi?


Karı Gibi Kıvırıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın … Cezaevi'nde Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan katılana "Az önce bağırıyordun, şimdi karı gibi kıvırıyorsun" demekten ibaret eyleminin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2020/10152 Karar: 2021/1959 Tarih: 09.02.2021

Karar #2

Olay günü sanık ...'in katılana söylediği kabul olunan sözlerin (Karı gibi kıvırtma, erkeksen dışarı çık) kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10802 Karar: 2021/7262 Tarih: 02.03.2021

"Karı Gibi Kıvırıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.