Aq

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aq"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aq" kısaltması, Türkçede "amk" şeklinde yazılan bir küfür kelimesinin kısaltmasıdır. "AQ" genellikle İnternet ve sosyal medya platformlarında kullanılan bir küfür kelimesidir ve "Ananı S*kim" veya "Am.ına Korum" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu kelime, son derece küfürlü ve saygısız bir ifade olduğu için, başkalarıyla iletişim kurarken kullanmak uygun değildir. Ayrıca, bu kelimeyi kullanmak çoğu durumda diğer insanları rahatsız eder veya incitir, bu nedenle kibar ve saygılı bir dil kullanmak her zaman daha uygun olacaktır.

Hakaret mi?


Aq kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Paylaşımların (Sevgili ... bu hareketiyle gönüllerde taht kurdu, tüm trollere tam saplama yetkisi var şu an aq kuduzunun) bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken hukuki olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

 

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/1876 Karar: 2020/3519 Tarih: 03.07.2020

"Aq" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.