Dümbük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dümbük"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dümbük" Türkçede sıklıkla argo veya hafif alaycı bir şekilde kullanılan bir terimdir. Bu kelime, bir kişiyi anlayışsız, saf veya yavaş anlamında nitelendirmek için kullanılır. "Dümbük" ifadesi, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerir ve kişinin zekâsını veya anlayışını aşağılamak amacını taşır.

"Dümbük" kelimesi, kişinin bilgi veya yeteneklerinin sınırlı olduğunu vurgularken, onun hatalı veya safça davranışlarını öne çıkarabilir. Ancak bu ifade, hoşgörüsüz bir dil içerdiği için kullanımında dikkatli olunması önemlidir. Karşılıklı saygı ve anlayış içinde iletişim kurmaya özen göstermek, daha olumlu ve sağlıklı bir iletişim sağlar.

Hakaret mi?


Dümbük kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Tanık ...'in sanıkların "Sizi sinkaf ederim, dümbükler" sözleriyle katılanlara hakaret ettiğini söylemesine rağmen, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatlerine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/36948 Karar: 2014/22072 Tarih: 17.06.2014

Karar #2

Sanığın hakkında işlem yapılmak amacıyla Emniyet Müdürlüğünde bekletildiği sırada "Savcının amına koyayım, beni buraya atan hâkimin amına koyayım" diyerek görevli polislere hitaben "Siz dümbüksünüz" şeklinde söz söylemesinden ibaret eyleminin TCK'nın 125/3-a, 43/1. maddeleri kapsamında zincirleme şeklinde bir tek hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/11409 Karar: 2015/24397 Tarih: 28.04.2015

Karar #3

Sanığın aşamalarda katılanın yanına geldiğini, telefonla konuşmaya başladığını ve telefondaki şahsa "Antepliler dümbük, şerefsiz" diyerek hakaret etmesi üzerine Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan sanığın sinirlenerek katılana tokat attığını, katılanın kendisine hitaben küfür etmeye devam etmesi üzerine katılanı bıçakladığını savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre kasten yaralama suçu yönünden TCK'nın 29, hakaret suçu yönünden ise anılan kanunun 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32126 Karar: 2016/17667 Tarih: 16.11.2016

Karar #4

Eylemin (Doktora hitaben: Senin ananı avradını sinkaf ederim, orospu çocukları, dümbükler, şerefsizler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4, CD Esas: 2020/18122 Karar: 2022/19403 Tarih: 11.10.2022

"Dümbük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.