Adam Mısınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Mısınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Birinin onurunu yerlere düşürüp, gururu ayaklar altına almak için söylenen "beş para etmezsin, adam değilsin" anlamına gelen, hakaret dozu gelmeyen eleştirisel kelimedir. "Adam mısınız?" ifadesi, Türkçede bir kişiye yöneltilen, genellikle bir meydan okuma veya eleştiri içeren bir sorudur. Bu ifade, bir kişinin dürüstlüğünü, cesaretini, güvenilirliğini veya erdemlerini sorgulayabilir. Örneğin, birisi başkasının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorguluyorsa veya birisi başka birine bir şey yapmasını söylediğinde ve bu kişi sözünü tutmadıysa, "Adam mısınız?" sorusu sorulabilir.

Hakaret mi?


Adam mısınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Kolluk tarafından tutulan ... tarihli tutanak içeriğinde sanık ...'in görevlilere hitaben "Size göstereceğim, siz adam mısınız, sizden şikayetçi olacağım, sizi... 'te barındırmam, sizinle görüşeceğim" şeklinde sözleri kaba hitap ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını oluşturup sanığın eyleminin hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeksizin, beraati yerine yazılı şekilde hüküm tesisi yasaya aykırı...     Yargıtay 8. CD Esas: 2021/10019 Karar: 2021/22999 Tarih: 16.12.2021

"Adam Mısınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.