Sizi Kim Polis Yaptı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizi Kim Polis Yaptı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizi kim polis yaptı?" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grup insanın yetki ve otorite sahibi olduğu konusunda alaycı veya küçümseyici bir şekilde ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin söylediği veya yaptığı bir şeyin üzerine gidilmesi, eleştirilmesi veya sorgulanması gerektiğini ima ederken alaycı bir ton içerir.

Bu deyim, bir kişinin otorite veya bilgi sahibi olmadığı bir konuda ahkam kesmesi veya belli bir konuda kendini uzman gibi göstermesi durumunda da kullanılabilir. Örneğin, birisinin trafik kuralları hakkında hatalı veya yanlış bir açıklama yapması üzerine, "Sizi kim polis yaptı da trafik hakkında ahkam kesiyorsunuz?" ifadesi kullanılabilir. Bu deyim, genellikle kişiler arasında espri yoluyla yapılan alaylaşmalar veya düşünsel çatışmalar sırasında kullanılır. Ancak kullanımına dikkat etmek, karşısındaki kişiyi aşağılamamak ve saygılı bir iletişim kurmak önemlidir.

Hakaret mi?


Sizi Kim Polis Yaptı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği "Siz ne biçim polissiniz, sizi kim polis yaptı" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5087 Karar: 2018/2531 Tarih: 26.02.2018

"Sizi Kim Polis Yaptı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.