Aptal Aptal Konuşmayın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aptal Aptal Konuşmayın "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aptal aptal konuşmayın" ifadesi, bir kişi veya grup tarafından yapılan konuşmaların veya tartışmaların mantıksız, saçma veya düşüncesiz olduğunu belirten eleştirel bir uyarıdır. Bu ifade, konuşanların daha düşünceli ve anlamlı bir şekilde konuşmaları veya tartışmaları gerektiğini ima eder.

Bu tür bir uyarı, birinin veya bir grubun mantıksız argümanlarla ya da ilgisiz ve önemsiz konularla meşgul olduğunu düşündüğünde kullanılabilir. Ancak, bu ifade, insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir ve saygısız olarak kabul edilebilir, bu nedenle iletişimde dikkatli olunması önemlidir.

Hakaret mi?


Aptal aptal konuşmayın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Aptal aptal konuşmayın, adamın canını sıkmayın, terbiyesizlik yapmayın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5285 Karar: 2019/12515 Tarih: 18.09.2019

"Aptal Aptal Konuşmayın " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.