Bokunu Temizle

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bokunu Temizle"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bokunu temizle" ifadesi, mecazi olarak bir kişinin hatalarını veya yanlış davranışlarını düzeltmesi ve sorumluluk alması gerektiğini ima eder. Bu ifade, bir kişinin yanlış bir şey yaptığında veya hatalı bir davranış sergilediğinde hatasını kabul etmesi ve düzeltme yoluna gitmesi gerektiğini vurgular. Küçümsemek için kullanılır.

Örneğin, "Eğer bir hata yaptıysan, bokunu temizlemelisin" ifadesi, bir kişinin yanlış bir şey yaptığında bunun sorumluluğunu üstlenmesi ve hatasını telafi etmesi gerektiğini ifade eder.

Bu ifade, bir kişiye, hatalarını kabul etmesi ve yanlışlarını düzeltmeye çalışması için bir uyarı olarak kullanılır. Ancak, bu ifade, kaba bir ifade olabileceğinden, kullanmak uygun olmayabilir. Daha uygun ve saygılı ifadeler kullanarak, bir kişiye hatalarını kabul etmesi ve yanlışlarını düzeltmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bokunu temizle kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın. Büyükşehir Belediye Başkanı olan katılana ... isimli sosyal paylaşım sitesinde katılanın attığı bir tweet üzerine "Lan dön de kendi bokunuzu temizle sen önce, neyin davasını yapıyorsun sen" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddiası ile Dava açılıp şeklindeki gerekçeyle beraatine karar verilmiştir. Hakaret suçunun unsurları somut olayda oluşmadığından tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/27531 Karar: 2016/13282 Tarih: 14.06.2016

"Bokunu Temizle" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.