IQ Seviyen Düşük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"IQ Seviyen Düşük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


IQ Seviyen Düşük demek, zeka testlerinde ortalamanın altında bir puan aldığın anlamına gelir. IQ testleri, zihinsel becerilerini ölçmek için kullanılan standartlaştırılmış testlerdir. Ortalama IQ puanı 100 olarak belirlenir ve 70 ya da daha düşük puan düşük puan olarak kabul edilir. IQ seviyen düşük demek, muhatabın şeref ve saygınlığına zarar vermek amacıyla kullanılan bir ifade değildir. IQ seviyesi, genetik, eğitim, çevre gibi faktörlerden etkilenebilir.

Hakaret mi?


IQ Seviyen Düşük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, olay günü sanığın katılana hitaben söylediği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin (Siz nasıl Müslümansınız, bir yuvayı dağıtıyorsunuz, Allah sizin de yuvanızı dağıtsın, doktor olmuşsun ama IQ seviyen düşük) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2020/411 Karar: 2020/7982 Tarih: 23.06.2020

"IQ Seviyen Düşük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.