Dingo’nun Ahırı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dingo’nun Ahırı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dingo’nun ahırı deyimi, girenin çıkanın belli olmadığı, karmakarışık, düzensiz veya sahipsiz bir yer veya mekan anlamına gelir. Dingo, Avustralya’nın yerel büyük vahşi köpeklerine verilen isimdir1. Bu deyim, bu köpeklerin yaşadığı ahırların dağınık ve kontrolsüz olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Örnek: Bu ofis dingo’nun ahırına dönmüş, kimse işini yapmıyor.

Hakaret mi?


Dingo’nun Ahırı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (İcra Müdürlüğü görevlilerine karşı: Burası Dingo'nun ahir mi, bu nasıl bir dairedir, amir amir değil ki siz ne olasınız) bir bütün olarak değerlendirildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17015 Karar: 2022/19171 Tarih: 10.10.2022

"Dingo’nun Ahırı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.