Saldırmaya Müsait Psikolojik Yapıya Sahip

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saldırmaya Müsait Psikolojik Yapıya Sahip "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saldırmaya müsait psikolojik yapıya sahip" ifadesi, bir kişinin veya bir kişiliğin agresif veya düşmanca davranışlar serglemeye eğilimli olduğunu ifade eder. Bu ifade, kişinin psikolojik yapısının veya karakterinin, olumsuz durumlarda veya baskı altında başkalarına zarar verme veya saldırma eğilimi taşıdığını belirtir.

Hakaret mi?


Saldırmaya Müsait Psikolojik Yapıya Sahip kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Internet haberinde, subayı hedef alarak KKTC'de astsubaylar ve ailelerinin korkulu bekleyişi, KKTC'de astsubayların toplantısına elinde odun ile giren binbaşı, makamında astsubaya tekme, tokat, yumrukla saldıran, hastanelik eden alay komutanını Kurmay Albay... Adada serbestçe dolaşmaktadır, saldırıya ve şiddete, saldırmaya müsait psikolojik yapıya sahip olan bu subayların başka astsubaylara ve ailelerine ve çevresindekilere, sivillere de zarar vereceği unutulmamalıdır) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3414 Karar: 2018/2698 Tarih: 26.02.2018

"Saldırmaya Müsait Psikolojik Yapıya Sahip " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.