Seni Sevmiyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Sevmiyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni sevmiyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin duygusal bir tepkisini veya hissini ifade ederken kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin başka bir kişiye olan duygusal yakınlığını veya sevgisini hissetmediğini belirtir.

Hakaret mi?


Seni Sevmiyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuğun mağdura yönelik söylediği "Seni sevmiyorum, Allah senin belanı versin" biçimindeki sözlerin hakaret içerikli sözler olmayıp beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraatı yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/8506 Karar: 2013/26562 Tarih: 30.10.2013

"Seni Sevmiyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.