Herkes Haddini Bilsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Haddini Bilsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Herkes haddini bilsin, Türkçe’de bir deyimdir. Genellikle insanların kendi değer ve yeteneğinin farkında olmak, konumuna, durumuna uygun davranmak veya başkalarına saygısızlık yapmamak anlamlarında kullanılır.

Hakaret mi?


Herkes Haddini Bilsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın icra dairesindeki işlemlerinin gecikmesine sinirlenerek söylediği "Herkes haddini bilsin, lanet olsun, yazıklar olsun" biçiminde kaba hitap tarzı ve beddua niteliğindeki sözlerinin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41787 Karar: 2017/13867 Tarih: 29.11.2017

"Herkes Haddini Bilsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.