Sen Kim Oluyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kim Oluyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen kim oluyorsun?" ifadesi genellikle bir kişiye veya bir gruba, kendini veya yaptığı şeyi fazla önemsememesi veya gereksiz bir şekilde kendini öne çıkarması durumunda alaycı bir şekilde sormak veya sorgulamak amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin aşırı özgüven veya kendini beğenmişlik gösterdiğini düşündüğünde veya kendini diğerlerinin üstünde göstermeye çalıştığında kullanılır.

Terim, genellikle alaycı veya alaycı bir ton taşır ve kişinin aşırıya kaçan kendine güvenini veya özgüvenini eleştirmek veya küçümsemek amacı taşır. "Sen kim oluyorsun?" ifadesi, kişinin kendini gereğinden fazla büyük görmesini veya diğer insanlara karşı üstünlük iddia etmesini eleştirmek için kullanılır. Ancak, bu tür ifadeler alaycı ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak, olumsuz etkileri önleyebilir.

Hakaret mi?


Sen Kim Oluyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin (Polis memuruna hitaben: Sen bana işine bak diyemezsin lan, sen kim oluyorsun lan, benim ay yıldızlı tişörtüm var) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2021/10996 Karar: 2021/17666 Tarih: 03.06.2021

Karar #2

Eyleme (Trafik polisine hitaben: Lan, sen kim oluyorsun da benim aracımı çektiriyorsun) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15804 Karar: 2022/16879 Tarih: 05.07.2022

Karar #3

Sanığın idari para cezasına itiraz nedeniyle yapılan keşif esnasında muhtar olan katılana "Sen kim oluyorsun da bana buraları yasaklıyorsun şeklinde söylediği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3085 Karar: 2015/5101 Tarih: 10.09.2015

Karar #4

Sanığın kullandığı ifadeler (Sen kim oluyorsun da benim ifademi alıyorsun, sen benim kim olduğumu biliyor musun, sana kendimi tanıtacağım, göreceksin sen, ben sizin en üst komutanlarınızı tanıyorum, birazdan sen görürsün, senin ismini bildireyim de beni tanı, onlarla bugün öğlen gelsem sen beni kapı- da karşılardın, sen kimsin de o rütbeyle benim ifademi alacaksın, omzunda rütbeleri olan komutanların gelsin) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katıların onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olur- sa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilme- den, sanığın beraatı yerine, hükümlülük karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10278 Karar: 2015/14157 Tarih: 23.12.2015

Karar #5

.. Savcıya karşı söylenen kim oluyorsun ifadesinin hakaret suçu oluşturmayacağı, bu ifadenin nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu...

“….. Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadı İçermediği - Sövme Fiilini de Oluşturmaması Nedeniyle Hakaret Suçunun Kanuni Unsurlarının Gerçekleşmediği - Sanığın Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret Suçundan Beraati Gerektiği…”

Yargıtay C.G.K. Esas: 2017/978 Karar: 2018/422 Tarih: 11.10.2018

"Sen Kim Oluyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.