Koyun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Koyun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Koyun, bir hayvan bilimi terimidir. Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı  ve derisi için yetiştirilen evcil hayvandır. Koyunun bilimsel adı Ovis ariestir. Koyun, aynı zamanda mecaz bir anlamda, verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimseyi ifade eder.

Hakaret mi?


Koyun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerinin (Apartman yönetim toplantısında, komşulara hitaben: Siz koyunsunuz, cahilsiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17567 Karar: 2022/17208 Tarih: 19.09.2022

"Koyun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.