Kaymakamın Kıçını Yalıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaymakamın Kıçını Yalıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaymakamın kıçını yalıyorsun" ifadesi, bir kişinin üstlerine aşırı övgülerde bulunarak veya aşırı derecede çıkar gözeterek kendini öne çıkarma veya avantaj sağlama amacıyla hareket ettiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin başkalarını etkilemek veya kendi çıkarlarını korumak amacıyla aşırı derecede yakın ilişkiler kurarak veya aşırı övgüler sunarak hareket ettiği durumları eleştirmek veya tanımlamak amacıyla kullanılır.

"Kaymakamın kıçını yalıyorsun" terimi, aşırı yalakalık veya çıkar amacıyla davranmanın olumsuz etkilerini vurgularken, aynı zamanda dürüstlük ve samimiyet değerlerine vurgu yapar. Bu deyim, insanların ilişkilerinde samimi ve açık iletişim kurmalarının, aşırı övgüler veya yalakalık gibi davranışlardan kaçınmalarının önemini anlatırken, aynı zamanda insanların başkalarını etkileme veya çıkar sağlama amacıyla manipülatif taktiklere başvurmamaları gerektiğini vurgular. Terim, kişiler arası ilişkilerde dürüstlük, saygı ve karşılıklı güven değerlerinin önemini vurgulayarak, samimi ve sağlıklı iletişimin olumlu sonuçlarını destekler.

Hakaret mi?


Kaymakamın Kıçını Yalıyorsun  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memuru olan katılana yönelik "Sen kimsin, seni koruma olarak tutan da hata, kaymakamın kıçını yalıyorsun" şeklinde sözler söylemesine ilişkin somut olayda, hakaret suçunun mağdurunun kamu görevlisi olduğu durumu mevcutsa da hakaret olarak kabul edilen "kaymakamın kıçını yalıyorsun" ifadesinin söylendiği yer, zaman ve bağlam, sanık ile katılan arasında evvele dayalı, görevi ilgilendirmeyen şahsi husumet bulunması ile birlikte değerlendirildiğinde, hakaretin mağdurun yerine getirdiği kamu görevi ile ilgili olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla nitelikli halin uygulanmasıiçin gerekli olan iki şarttan biri somut olayda olmadığı için hakaretin yalın halinden cezalandırılması yoluna giden mahkeme kararı isabetli görülmüş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2020/1169 Karar: 2020/6092 Tarih: 16.03.2020

"Kaymakamın Kıçını Yalıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.