Artistlik Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Artistlik Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Artistlik yapma" ifadesi, Türkçede genellikle bir eleştiri veya uyarı olarak kullanılır. Bu ifade, bir kişiye veya gruba, gösterişçi, kendini beğenmiş, başkalarını küçük gören ya da gereksiz bir şekilde dikkat çekmeye çalışan bir tavır sergilememeleri gerektiğini belirtmek için kullanılır.

"Artistlik yapma" tabiri, genellikle birinin davranışlarını değiştirmesi ve daha mütevazı, saygılı ve gerçekçi olması gerektiğini vurgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, bir kişinin başkalarına karşı kibirli ve saygısız davranmasının hoş karşılanmadığını ve bu tür tutumların rahatsız edici olduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Artistlik yapma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki polis memuruna söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan, artist misin, artistlik yapma" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26290 Karar: 2016/3958 Tarih: 02.03.2016

Karar #2

Sanığın aralarında çıkan tartışma sırasında polis memuru olan katılana "Sizin maaşlarınızı ben veriyorum, verdiğim vergilerle maaşlarımız ödeniyor, artistlik yapma" şeklinde söylediği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26290 Karar: 2016/3958 T: 10.09.2015

"Artistlik Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.