Bok Yoluna Gidersin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bok Yoluna Gidersin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bok yoluna gidersin" ifadesi, bir kişinin kötü bir durumla karşılaşacağı, araya kaynayacağını veya başarısız olacağı anlamına gelir. Bu ifade, genellikle bir kişinin yanlış bir seçim yapması veya yanlış bir davranış sergilemesi durumunda kullanılır.

Örneğin, "Eğer derslerine çalışmazsan, bok yoluna gidersin" ifadesi, bir öğrencinin derslerine çalışmaması durumunda, başarısız olacağını ima eder. "Eğer bu işte iyi çalışmazsan, bok yoluna gidersin" ifadesi ise, bir işte iyi performans göstermemenin kişinin işini kaybetmesine neden olabileceğini ima eder.

Bu ifade, olumsuz bir sonuca neden olacak bir davranış veya karar aldığında uyarıda bulunmak için kullanılır. Ancak, bu ifade, kaba veya argo bir ifade olarak kabul edilir ve karşı tarafa karşı saygısızlık olarak algılanabilir. Daha uygun ve saygılı ifadeler kullanarak, bir durumun olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Bok yoluna gidersin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen mesaj içerikleri incelendiğinde, bu suça yönelik sadece bir adet mesajın bulunduğu, ... tarihinde gönderilen "Seni gebertirim, telefon kabadayılığı yapma, emin ol bok yoluna gidersin, hastanedeyim yarın ara" şeklindeki mesajda ise hakaret içeren bir ibarenin olmadığı anlaşılmakla, şartları oluşmadığı halde sanık hakkında TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32276 Karar: 2016/10831 Tarih: 18.05.2016

"Bok Yoluna Gidersin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.