Koca Kafalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Koca Kafalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Koca kafalı" ifadesi, genellikle bir kişinin fiziksel olarak büyük veya geniş bir kafası olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin fiziksel görünümünü alaycı veya şaka yollu eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. Terim, kişinin fiziksel özelliklerini değil, boyutunu veya biçimini alay etmek amacı taşır.

Ancak, "koca kafalı" ifadesi bazen mecaz anlamda da kullanılabilir. Örneğin, bir kişiye "Sen koca kafalısın, bu tür şeyleri düşünmene şaşırmam" denildiğinde, aslında kişinin mantıksız veya garip düşüncelere sahip olduğu ima edilir. Bu ifade, genellikle alaycı veya esprili bir üslupla kullanılır ve kişinin düşüncelerini veya davranışlarını eleştirmek amacını taşır.

Hakaret mi?


Koca Kafalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Beni istediğim yere vereceksiniz söylüyorum, beni anlamıyor musunuz koca kafalılar" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2105 Karar: 2019/5509 Tarih: 20.03.2019

"Koca Kafalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.