Telsiz Takmakla Adam mı Oldunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Telsiz Takmakla Adam mı Oldunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Telsiz Takmakla Adam mı Oldunuz?" Türkçe bir deyimdir ve genellikle kişinin kendisini önemli veya yetenekli biri gibi göstermeye çalıştığında kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Telsiz Takmakla Adam mı Oldunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın özel güvenlik görevlisi olan mağdur R...e "Siz kim oluyorsunuz, telsiz takmakla adam m oldunuz, güvenlik elbisesi giyince kendinizi bir şey mi sandınız" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması ve sanığın mağdur M...'e yönelik ise "onu sinkaf edeceğim" şeklinde sözlerle gerçekleştirdiği hakaret eyleminin sadece mağdur M...'e karşı gerçekleşmesi karşısında, TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılması suretiyle fazla ceza tayini kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7045 Karar: 2019/16571 Tarih: 26.11.2019

"Telsiz Takmakla Adam mı Oldunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.