Götün Başın Oynuyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götün Başın Oynuyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götün Başın Oynuyor, Türkçe’de kaba ve küfürlü bir ifadedir. Genellikle birine kızgınlık, alay veya hakaret duygularını ifade etmek için kullanılır. İngilizce’de “your ass and head are dancing separately” gibi bir karşılığı yoktur, ancak “you are out of control” veya “you are acting crazy” gibi anlamlara gelebilir. Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim, çünkü çok saygısız ve saldırgan algılanabilir.

Hakaret mi?


Götün Başın Oynuyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Spor müsabakasını yöneten hakeme hitaben: Hakem ne oluyor, götün başın oynuyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1804 Karar: 2018/343 Tarih: 17.01.2018

"Götün Başın Oynuyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.