Enik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Enik"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Enik, kedi, köpek vb. çok memeli hayvanların yavrusu anlamına gelen bir isimdir. Ayrıca çocuk anlamında da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Enik kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın görevli hemşire G...'in serumu takmak için hazırlık yaptığı sırada yanından ayrılmakta olan müştekiler M..., D... ve beraberindeki diğer görevli hemşirelere hitaben "Enik yavrulan, ne bekliyorsunuz, benimle niye ilgilenmiyorsuz" sözleri nedeniyle kendisini uyaran müşteki E.... 'e hitaben "Sen sus işini yap şerefsiz" ve D...'e hitaben de "Sen de sus şerefsiz, s... s... yapacaksınız biçimindeki sözleriyle hakarette bulunduğu şeklinde gerçekleşen somut olayda, hakaret eylemlerini aynı olay ve zaman dilimi içerisinde, aynı suç işleme kararı kapsamında müştekileri hedef alarak gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, hakkında TCK'nın 125/3-a. maddesi uyarınca tek mahkumiyet hükmü kurulup aynı kanunun 43/2. maddesi uyarınca cezasının artırılması gerektiği gözetilmeden iki aynı hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7126 Karar: 2020/247 Tarih: 13.01.2020

"Enik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.