Kavas

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kavas"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kavas" kelimesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan ve genellikle saray, cami veya diğer resmi yerlerde görev yapan görevli veya hizmetçi anlamında kullanılan bir terimdir. Kavaslar, genellikle koruma, güvenlik, temizlik gibi çeşitli görevleri yerine getiren, hizmetkar veya bekçi olarak çalışan kişileri ifade ederlerdi. Ayrıca, kavaslar saray veya hükümet yetkililerine hizmet edebilir, iletişim sağlayabilir ve çeşitli işlerde yardımcı olabilirlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kavaslar, çeşitli sosyal sınıflara ve görevlere sahip olabilirlerdi. Bu terim, genellikle devlet dairelerinde, camilerde veya resmi binalarda görevli olan kişileri tanımlamak için kullanılırdı. Kavaslar, bir tür kamu hizmeti veren ve idari işleyişi destekleyen kişiler olarak görev yaparlardı. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kavaslar, resmi işlerin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi için önemli bir rol oynarlardı ve toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kişiler bu göreve atanabilirdi.

Hakaret mi?


Kavas kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medyada, bir vatandaşa "kavat" dediği iddia olunan ve "kavat demedim, kavas dedim" şeklinde açıklama yapan Valiye hitaben: ... valisi tam bir kavas, bugün de kabul etmiş kavas olduğunu) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2542 Karar: 2017/5281 Tarih: 08.05.2017

"Kavas" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.