Senin Yaşın Kaç?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Yaşın Kaç?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Yaşın Kaç?" ifadesi, genellikle bir kişinin yaşını öğrenmek veya onun deneyim düzeyini değerlendirmek amacıyla sorulan bir sorudur. Ancak bazen alaycı veya aşağılayıcı bir şekilde kullanılarak, karşı tarafa yaşlı veya deneyimsiz olduğunu ima etmek veya alay etmek amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Senin Yaşın Kaç? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın görevli polis memurlarına katılan polis memuruna hitaben söylediği "Senin yaşın kaç aslanım" biçimindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/23252 Karar: 2016/4640 Tarih: 10.03.2016

Karar #2

Olay günü sanığın polis memuru...'e hitaben "Sübyan gel buraya, senin yaşın kaç" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/10854 Karar: 2020/7949 Tarih: 23.06.2020

Karar #3

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Senin yaşın kaç oğlum, sen kimsin lan, bırakın bunları lan" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğin- deki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sağın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4896 Karar: 2018/3422 Tarih: 12.03.2018

"Senin Yaşın Kaç?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.