Göt Veren

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt Veren"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Göt veren kelimesi argo bir ifadedir ve iki anlama gelir. Birincisi, eşcinsel ilişkide pasif durumdaki erkek demektir. İkincisi, hilekâr, yalancı demektir.

Hakaret mi?


Göt Veren kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanıklardan...'in katılan ile yaptığı tartışma sonrası işten ayrıldığı, bir süre sonra sanık ...'in katılana "O söylediğin lafları sana iade ediyorum, göt veren de sensin, ben sırf yaşın büyük diye sana bir şey yapmadım, efendi olduk yaranamadık, oraya bir kamyon adam dökerim, seni mahvederim, okumuşsun ama adam olamamışsın" şeklinde hakaret içeren mesajlar çektiği olayda, hakaret suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15. CD Esas: 2013/28900 Karar: 2014/1237 Tarih: 27.01.2014

Karar #2

Eylemin (Polislere hitaben: Sikerim yaptığınız işi, biz zengin olsaydık böyle davranmazdınız, siz Allah mısınız, siz göt verensiniz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla ,tebliğnameye aykırı olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün mahkumiyet onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40512 Karar: 2017/11134 Tarih: 18.10.2017

Karar #3

Eylemin (Cezaevi müdürlerine hitaben: İki tane yeni gelmiş göt veren müdür bizi memleketimizden sürüyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/41877 Karar: 2018/799 Tarih: 24.01.2018

"Göt Veren" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.