Ot Gibi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ot Gibi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ot Gibi", Türkçede bir tür argo veya küçümseyici ifadedir. Ot bitkilerin genel adıdır. Gibi ise bir şeyin başka bir şeye benzediğini veya onunla aynı olduğunu belirtir. Bu ifadeyi kullanan kişi, başka bir kişiyi veya kendisini bilgisiz, görgüsüz, değersiz veya amaçsız olarak nitelendirerek, ona saygısızlık ettiğini gösterir.

Hakaret mi?


Ot Gibi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Sen ne iş yapıyorsun ki bir de of gibi bakıyorsun, defol git, git başımdan" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2173 Karar: 2019/4636 Tarih: 11.03.2019

"Ot Gibi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.