İnsan Olmaya Davet Ediyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Olmaya Davet Ediyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsan olmaya davet ediyorum", genellikle bir kişinin daha iyi bir davranış, tutum veya değerler sergilemeye çağırdığını ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin olumsuz veya olgunlaşmamış davranışlarını eleştirerek daha insancıl, saygılı veya etik bir tutum sergilemeye teşvik etmeyi amaçlar. "İnsan olmaya davet ediyorum" ifadesi, daha olgun ve düşünceli bir tavır sergilemeyi vurgularken, kişinin daha iyi bir insan olma yolunda adım atmaya çağrıldığını belirtir.

Bu tabir, genellikle kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkları veya olumsuz davranışları eleştirirken, daha iyi bir iletişim ve daha insancıl bir yaklaşım benimsemeyi teşvik etmeyi amaçlar. "İnsan olmaya davet ediyorum" ifadesi, kişilerin empati göstermeye, saygı göstermeye ve olgun bir şekilde davranmaya çağrıldığını belirtirken, aynı zamanda olumsuz davranışların yerine daha olumlu ve insancıl bir yaklaşımın benimsenmesini vurgular. Bu tür ifadeleri kullanırken, karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye özen göstermek ve iletişimi olumlu bir şekilde sürdürmek önemlidir.

Hakaret mi?


İnsan Olmaya Davet Ediyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın soruşturma evresinde direnme kararına konu sözleri eleştiri yapmak amacıyla sarf ettiğine dair savunması ile sanık tarafından yapılan açıklamanın bütünlüğü, amacı ve gerçekleştirildiği zaman birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme filini de oluşturmaması nedeniyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir. Bu itibarla, sanığın "Değerli Silopi halkı, insan haklarının konuşulduğu bugünde başta Emniyet Müdürün insan olmaya davet ediyorum" demesi şeklindeki eyleminin hakaret suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin direnme gerekçesinin isabetli olmadığına ve sanık hakkındaki mahkûmiyet hükmünün unsurları oluşmayan hakaret suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2019/18-211 Karar: 2022/105 Tarih: 22.02.2022

"İnsan Olmaya Davet Ediyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.