Soğan Kafalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Soğan Kafalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Soğan Kafalı” argo dilinde “aptal” anlamına gelir. Bu ifade genellikle eleştirel veya alaycı bir anlam taşır ve karşı tarafın davranışlarını veya tavırlarını küçümsemek amacı taşır. İletişimde saygılı ve olgun bir dil kullanmaya özen göstermek her zaman daha iyi sonuçlar doğuracaktır.

Hakaret mi?


Soğan Kafalı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "N’aber soğan kafalı" ve "Sizinle mi doğru konuşacağım, siz kimsiniz ki, kendinizi ne sanıyorsunuz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2018/1024 Karar: 2019/7650 Tarih: 17.04.2019

"Soğan Kafalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.