Adam Olu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Olun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam olun" ifadesi, Türkçede bir kişiden veya bir grup insanından daha uygun, olumlu ve sorumlu davranışlar sergilemeleri istendiğinde kullanılır. Bu ifade, olgunluk, dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi değerlere uygun hareket etmeleri konusunda bir beklenti veya talep ifade eder.

"Adam olun" ifadesi, genellikle bir uyarı veya öğüt olarak kullanılır ve karşı tarafın daha iyi bir karakter ve davranış sergilemesi gerektiğini belirtir. Bu ifade, bir kişi veya gruba, toplumun beklentilerine uygun ve saygılı bir şekilde hareket etmeleri için çağrıda bulunur.

Hakaret mi?


Adam olun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere söylediği iddia ve kabul edilen "Adam olun lan" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/54767 Karar: 2019/6516 Tarih: 09.04.2019

"Adam Olun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.