Siz Gidin Karı Satanlarla Uğraşın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Gidin Karı Satanlarla Uğraşın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, argo ve küfürlü bir dil kullanarak, karşı tarafı aşağılamak ve küçümsemek amacı taşımaktadır. "Karı satanlarla uğraşın" ifadesi, karşı tarafı aşağılama veya hakaret etme amacıyla kullanılırken, genellikle aşağılayıcı bir anlam içerir.

Hakaret mi?


Siz Gidin Karı Satanlarla Uğraşın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ihbar üzerine olay yerine giderek kavga eden şahısları ayıran müşteki polis memurlarına hitaben "Siz gidin godoşlarla, gavatlarla, kan satanlarla uğraşın, onlara yüz veriyorsunuz, onları koruyorsunuz, godoşlar sizin yüzünüzden çatır çatır kan satıyor" şeklindeki kaba sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahat- sız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/12537 Karar: 2014/21968 Tarih: 17.06.2014

"Siz Gidin Karı Satanlarla Uğraşın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.