Kinci Bir Tutum Sergilemek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kinci Bir Tutum Sergilemek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kinci bir tutum sergilemek" başkalarına karşı duyulan öfke, kin veya hoşnutsuzluk hislerini açıkça ifade eden veya bu duygulara dayalı olarak davranan bir kişinin tutumunu tanımlar. Bu ifade, kişinin geçmişte yaşanan bir olay veya anlaşmazlık nedeniyle duyduğu olumsuz hisleri besleyerek, intikam alma veya zarar verme amacıyla davranışlar sergilemesini ifade eder. "Kinci bir tutum sergilemek" terimi, kişinin olumsuz duygularını yönlendirdiği ve başkalarına karşı olumsuz bir tutum sergilediği durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, kişiler arasındaki ilişkilerin bozulmasına veya gerilmesine neden olan bir davranışı ifade ederken, aynı zamanda uzlaşma, hoşgörü ve olumlu iletişim değerlerine vurgu yapabilir. "Kinci bir tutum sergilemek" ifadesi, kişilerin öfke ve kin duygularını aşarak daha yapıcı ve olumlu bir iletişim kurmalarını teşvik ederken, insanların duygusal zekalarını kullanarak sorunları çözmelerini destekler. Terim, kini ve intikamı ifade eden davranışları eleştirirken, hoşgörü, empati ve uyumlu bir tutumun önemini vurgulayarak insanların ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kinci Bir Tutum Sergilemek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (BİMER yazısında, trafik polisi hakkında: Trafik polisimiz çok taraflı ve kinci bir tutum sergileyerek) ve yükletilen suça yönelik katılanın temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davanın esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17242 Karar: 2019/1348 Tarih: 17.01.2019

"Kinci Bir Tutum Sergilemek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.