Kel Kafanı Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kel Kafanı Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kel kafanı sikerim" ifadesi, argo ve küfürlü bir şekilde, bir kişiye öfke veya tehdit ifadesi olarak kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin saçsız başına atıfta bulunarak, ona cinsel bir eylemi tehdit ederek veya hakaret ederek ifade edilen bir ifadedir. "Kel kafanı sikerim" ifadesi, aşağılayıcı bir ton taşır ve çoğu toplumda kabul edilemez bir dil olarak görülür.

Bu ifade, genellikle argo veya kavga edilen anlarda kullanılırken, toplumsal etik kurallarına ve nezaket normlarına aykırıdır. Kaba ve saygısız bir dil içerdiği için iletişimde kullanılması önerilmez. Daha saygılı ve yapıcı bir dil kullanmak, iletişimde daha sağlıklı ve olumlu sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kel Kafanı Sikerim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Keltoş, iki biraya adam satarsın, kel kafam sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6906 Karar: 2019/3280 Tarih: 18.02.2019

"Kel Kafanı Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.