Kendini Acındırıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Acındırıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendini acındırıyor" ifadesi, bir kişinin, genellikle kasıtlı bir şekilde, başkalarının dikkatini çekmek, duygusal tepki almak veya destek elde etmek amacıyla kendini zor durumda veya mağdur gibi gösterdiğini ifade eder. Bu ifade, kişinin istemeden veya farkında olmadan üzücü bir durumu paylaşmak yerine, dikkati çekmek veya empati elde etmek amacıyla negatif duygularını ve deneyimlerini abartarak ifade ettiği durumları tanımlar.

"Kendini acındırıyor" terimi, kişinin davranışlarını veya söylemlerini manipülatif veya yapay bir şekilde sunarak, başkalarının duygusal tepkisini yönlendirmeye veya çıkar sağlamaya çalıştığını ifade eder. Bu tür davranışlar, çoğu zaman duygusal manipülasyon olarak görülür ve kişinin gerçek duygusal deneyimlerini paylaşmak yerine başkalarının duygularını etkilemek amacını taşıdığı düşünülür. Terim, bir kişinin dürüst olmayan veya oportünist davranışlarını eleştirmek veya tanımlamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kendini Acındırıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın devlet hastanesinde yönetici olan katılana yönelik iddianameye konu ifadeleri (Başhekim... ağlayarak kendini acındırıyor, Devlet Hastanesi ile ilgili yolsuzluk belgeleri elimde, bunların tasnifi ve dizimi zaman aldığından bu belgelerin C. Başsavcılığına verilmesi biraz zaman alacak, yeni yolsuzluk belgeleri) ile aşamalardaki savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sözlerinin hakaret niteliği taşımadığı ve katılana yönelik bu iddia yakınmalarının eleştirel nitelikte ve ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğu gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyete hükmolunması yasaya aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/15404 Karar: 2014/23560 Tarih: 27.10.2014

"Kendini Acındırıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.