Karı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı kelimesi, Türkçe dilinde evli kadına verilen bir isimdir. Genellikle eş, eşim veya hanım olarak kullanılır. Karı kelimesi, evlilik bağlarına dayanan bir ilişkiyi ifade eder ve genellikle bir erkek ve bir kadın arasındaki evlilik birliğini temsil eder. Karı kelimesi, aynı zamanda argo bir şekilde kullanıldığında, kadına yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak da kullanılabilir. Bu kullanım, kadınlara karşı saygısızlık içeren bir dil olarak kabul edilir ve toplumda hoş karşılanmaz. Özetle, karı kelimesi evli bir kadını tanımlayan bir terimdir. Ancak, bu kelimenin argo anlamda kullanılması hoş karşılanmaz ve kadınlara karşı saygısızlık içerir.

Özetlemek gerekirse, karı kelimesi Türkçe dilinde evlilik ilişkisinde kullanılan bir terim olmasının yanı sıra bir işin sahibi olan kişiyi veya bir şeyin içinde bulunan nesneleri ifade etmek için de kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin farklı anlamlarını bilmek, onun doğru ve uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Hakaret mi?


Karı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinde sanık tarafından mağdureye karşı kullanılan ve Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "eş" anlamına gelen "Karı" sözcüğünün ne şekilde mağdurenin onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği veya onur, şeref ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği kararda tartışılmaksızın yazılı şekilde hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/28423 Karar: 2013/14329 Tarih: 03.06.2013

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın doktor olan katılana karşı söylediği "Bu karı beni muayene etmedi ve serum takmadı" biçiminde rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8422 Karar: 2015/10967 Tarih: 12.11.2015

Karar #3

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Dua et karısın alan" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9549 Karar: 2015/13414 Tarih: 14.12.2015

Karar #4

Sanığın İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan müştekinin gıyabında söylediği kabul edilen "Ben karının lafı ile iş yapmam, kimse beni ayağına çağıramaz, ben kanunları ve tüzükleri iyi biliyorum, bana emrivaki yapamazsınız, ben karının lafı ile hareket etmem ve emir de almam" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2778 Karar: 2018/1709 Tarih: 14.02.2018

Karar #5

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Ben erkek adamım, senin gibi karı değilim" biçimindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hakaret suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2516 Karar: 2018/9628 Tarih: 19.06.2018

"Karı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.