Adamı Delirtmeyin Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamı Delirtmeyin Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamı delirtmeyin lan" ifadesi, Türkçede bir kişiye veya gruba, başka bir kişiyi rahatsız etmeyi bırakmaları veya onun sinirlenmesine neden olmamaları için uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle biraz argo ve samimi bir tonla söylenir ve konuşulan kişilere, söz konusu kişiye saygı göstermeleri ve onu daha fazla sinirlendirmemeleri gerektiğini belirtir.

Özetle, bu ifade, bir kişinin başkaları tarafından rahatsız edilmemesi veya daha fazla sinirlenmemesi için yapılan bir uyarıdır.

Hakaret mi?


Adamı delirtmeyin lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki ve mağdurlara hitaben söylediği dosya içeriğinden anlaşılan "Siz kimsiniz de benim arkadaşıma kelepçe takıyorsunuz, adamı delirtmeyin lan" sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4769 Karar: 2019/9354 Tarih: 21.05.2019

"Adamı Delirtmeyin Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.