En Büyük İhanet Ana Rahmine Düştüğünüz Gündür

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"En Büyük İhanet Ana Rahmine Düştüğünüz Gündür"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


En büyük ihanet ana rahmine düştüğünüz gündür deyimi, bir kişinin doğduğu andan itibaren kendisine ihanet edildiği veya edileceği anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin hayatının başından sonuna kadar karşılaştığı zorluklar, haksızlıklar, aldatmalar veya kötülükler nedeniyle umutsuzluğunu veya karamsarlığını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


En Büyük İhanet Ana Rahmine Düştüğünüz Gündür kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Belediye Başkanına hitaben: Bu şehre en büyük ihanet, ana rahmine düştüğünüz gündür ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uy- gun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2740 Karar: 2018/2452 Tarih: 26.02.2018

"En Büyük İhanet Ana Rahmine Düştüğünüz Gündür" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.