Bu Ne Biçim Makyaj?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Ne Biçim Makyaj?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu ne biçim makyaj?" ifadesi, birinin yaptığı makyajın abartılı, aşırı veya kötü olduğunu ifade etmek için kullanılan bir eleştiri ifadesidir. Bu ifade, kişinin makyajının doğal ve hoş görünmediği durumlarda kullanılır.

Örneğin, bir kadın, çok fazla makyaj yaparak, yüzünde çok belirgin ve yapay bir görünüm oluşturduğunda, birisi "Bu ne biçim makyaj?" diyerek, makyajın aşırı olduğunu ve doğal bir görünüme sahip olmadığını ifade edebilir.

Bu ifade bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve makyajın doğal, dengeli ve hoş görünmesi gerektiğini vurgular. Ancak, kişilerin kendilerini ifade etmek için tercih ettikleri makyaj tarzlarına saygı göstermek de önemlidir.

Hakaret mi?


Bu ne biçim makyaj hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Bu ne biçim makyaj, pavyona mı gidiyorsun" biçimindeki kaba nitelikteki sözün ne surette katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu açıklanıp değerlendirilmeden hakaret suçundan mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/17167 Karar: 2018/7449 Tarih: 16.04.2018

"Bu Ne Biçim Makyaj?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.