Çiftlik Ağası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çiftlik Ağası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çiftlik ağası" terimi, genellikle kırsal bölgelerde büyük arazilere ve tarım faaliyetlerine sahip, çevresinde etkili ve zengin bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, kişinin çiftlik işleri ve toprak sahipliği konusunda öne çıktığını ve genellikle yerel topluluğu veya bölgeyi yönlendirebildiğini ifade edebilir.

Aynı zamanda "çiftlik ağası" terimi, bazen aşırı zengin veya güçlü kişilere hitap ederken, onların etkilerinin fazla olduğunu veya aşırı gururlu olduklarını ifade etmek için de kullanılabilir. Terim, genellikle geleneksel veya folklorik bir anlam taşır ve ayrıca olumsuz bir çağrışım da taşıyabilir.

Hakaret mi?


Çiftlik ağası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği "Çiftlik ağası" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26407 Karar: 2016/11710 Tarih: 30.05.2016

"Çiftlik Ağası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.