Konumunuzu Kullanıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Konumunuzu Kullanıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Konumunuzu kullanıyorsunuz" ifadesi, bir kişinin veya grubun sahip olduğu pozisyonu veya yetkileri, kendi çıkarları veya hedefleri doğrultusunda manipülatif bir şekilde kullanmakla suçlanması anlamına gelir. Bu ifade, kişinin pozisyonunu veya yetkilerini adil olmayan veya etik olmayan bir şekilde kullanarak avantaj elde etmeye çalıştığını veya başkalarını etkilemeye çalıştığını ifade eder.

"Konumunuzu kullanıyorsunuz" ifadesi genellikle eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin gücünü veya otoritesini kötüye kullandığını veya başkalarını etkilemek veya kontrol etmek amacıyla manipülasyon yaptığını belirtir. Bu terim, bir kişinin makamını veya yetkisini dürüst ve adil bir şekilde kullanmamasını eleştirmek veya vurgulamak için kullanılabilir. Aynı zamanda, kişiler arasındaki ilişkilerde güç dinamiklerini veya etik değerleri tartışmak amacıyla da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Konumunuzu Kullanıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Kadastro Mahkemesinin duruşmasında hâkime söylediği "Siz usulsüz işlem yapıyorsunuz, tebligatı biz çıkartmadık, bu davanın düşme sebebidir, siz hâkim konumunuzu kullanarak bu şekilde davranıyorsunuz, sırf davalı muhtar diye bu şekilde davranıyorsunuz, siz konumunuzu kullanıyorsunuz, usulsüzlük yapıyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10935 Karar: 2015/10123 Tarih: 04.11.2015

"Konumunuzu Kullanıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.