Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Türk Bayrağından rahatsız olanlar" ifadesi, Türk bayrağını veya Türk milletinin sembollerini hoş karşılamayan veya kabul etmeyen kişileri veya grupları tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle milli değerlere saygı göstermeyen veya ulusal sembollere karşı olumsuz bir tutum sergileyen kişilere atıfta bulunur. "Türk Bayrağından rahatsız olanlar" terimi, kişilerin milli kimliğe, vatanseverliğe ve ulusal birliğe duyulan bağlılığı sorgulamak veya eleştirmek amacı taşır.

Bu deyim, bir kişinin Türk bayrağını veya milli sembolleri rahatsız edici veya kabul edilemez bulması durumunu ifade ederken, aynı zamanda insanların milli değerlere ve sembollere olan bağlılığının ve saygının önemini vurgular. "Türk Bayrağından rahatsız olanlar" ifadesi, toplumun milli birlik ve dayanışma ruhunu anlatırken, aynı zamanda ülkesine, milletine ve ulusal sembollere sahip çıkma sorumluluğunu vurgular. Terim, kişilerin milli kimlik ve değerlere olan inancını ve bağlılığını ifade ederken, aynı zamanda ulusal birliğin ve dayanışmanın önemini anlatır.

Hakaret mi?


Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

…'de yayım yapan Gazetesi'nin sahibi ve köşe yazanı olan sanığın ... Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle "Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar başlıklı köşe yazısında geçen sözlerinin, yazı bütünüyle ele alındığında küçük düşürücü değer yargıları içermediği, kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan güncel haber ve eleştiri niteliğinde olduğu, hem bir politikacı hem de belediye başkanı olan müştekinin sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, bu nedenle hukuka aykırılık öğesi oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10739 Karar: 2015/9155 Tarih: 26.10.2015

"Türk Bayrağından Rahatsız Olanlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.