Makama Yakışmıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Makama Yakışmıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Makama yakışmıyorsun” ifadesi, bir kişiye veya kuruma yönelik olarak, o kişinin veya kurumun yaptığı bir davranışın, söylediği bir sözün, aldığı bir kararın, vb. makamına yakışmadığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Bu ifade, genellikle eleştirel bir anlam taşır ve kişinin veya kurumun itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, bu ifade kullanılırken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca, bu ifadeyi kullanmak yerine, eleştirilerin daha yapıcı bir şekilde ifade edilmesi daha uygun olabilir.

Hakaret mi?


Makama Yakışmıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği "Makama yakışmıyorsun, sen insan değilsin" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/1081 Karar: 2017/2563 Tarih: 08.03.2017

"Makama Yakışmıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.