Duygularınız Hâkimliğin Önüne Geçmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Duygularınız Hâkimliğin Önüne Geçmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Duygularınız hâkimliğin önüne geçmiş" ifadesi, bir kişinin mantıklı düşünme veya adil karar verme yeteneğini, duygusal tepkiler veya duygularının etkilediği anlamını taşır. Bu ifadeyle kişi, muhatabının duygusal davranışları nedeniyle adil veya mantıklı bir şekilde düşünemediğini veya karar veremediğini belirtir. Bu deyim, genellikle kişilerin bir konuda objektif olamadığı veya kişisel duygularının etkisi altında hareket ettiği durumları eleştirmek veya ifade etmek için kullanılır. Karşıdaki kişiye, daha tarafsız veya mantıklı bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini vurgulayan bir ifade olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Duygularınız Hâkimliğin Önüne Geçmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın davacı vekili olarak katıldığı boşanma davasının duruşması öncesinde mahkeme hâkimine müvekkili ile görüşüp görüşmediğini sorduğu, "Görüştüm, bana bir babalık yap diye ricada bulundu, ben de tamam dedim" cevabı verilince sanığın da katılan hâkime "Siz benim müvekkilimle kapalı kapılar ardında görüşmüşsünüz, bu şekilde görüşemezsiniz, mahkeme hâkimi olarak sizin duygularınız hakimliğin önüne geçmiştir, siz her çalıştığınız yerde şaibeli olarak çalışmışsınız, sizi Adalet Bakanlığına şikayet edeceğim" dediği şeklinde kabul edilen eylemin yargı otoritesini sarsmayı veya tarafsızlığı bertaraf etmeyi hedef almayıp katılanın müvekkili ile kendisi olmadan görüşmesini meslek etiğine aykırı olarak değerlendirerek katılanın önceki çalıştığı yerde geçirdiği soruşturmayı hatırlatma şeklinde eleştiri ve şikâyet hakkı kapsamında görülmesi gerektiği nedenleriyle atılı hakaret suçu öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4514 Karar: 2013/20257 Tarih: 25.06.2013

"Duygularınız Hâkimliğin Önüne Geçmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.