Şaklaban

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şaklaban"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Şaklaban” kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre “Basit şakalar yaparak herkesi güldüren, şakacı kimse” anlamına gelir. “Şaklaban” kelimesi Türkçe dilinde kullanılan bir kelime olup kökeni Türkçe’dir.

Hakaret mi?


Şaklaban kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(... isimli Twitter kullanıcısı tarafından müşteki hedef alınarak "Kim bu şaklaban" şeklinde yazı yayınlanması eylemine ilişkin) şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/6115 Karar: 2021/18545 Tarih: 09.06.2021 

Karar #2

Sanık katılana yönelik ifadeleri (Duruşma salonunda, avukata hitaben: Benim adımı anma lan, şaklaban, seninle görüşeceğiz, cübbeni çıkar, oğlum kadar biliyorsun) bir bütün olarak değerlendirdiğinde, kanlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/23543 Karar: 2022/20567 Tarih: 24.10.2022

"Şaklaban" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.