Biraz Adam Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Biraz Adam Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Biraz adam ol" ifadesi, bir kişinin daha ciddi veya sorumlu bir davranış sergilemesi gerektiğini veya daha olgun bir davranış göstermesi gerektiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir kişinin sorumluluk almayı veya daha olgun bir tavır sergilemeyi reddettiği durumlarda kullanılır.

Bu ifade aynı zamanda, bir kişinin başkalarına saygısızlık ettiği, yalan söylediği veya kendini olumsuz bir şekilde davrandığı durumlarda da kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin davranışlarının olgunlaşması, dürüst olması veya daha sorumlu bir tavır sergilemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmak için kullanılabilir.

Bu ifade, genellikle eleştirel bir ifade olarak kullanılsa da, bir kişinin gelişmesi ve kendini daha iyi bir şekilde ifade edebilmesi için de bir fırsat sunabilir. Kendini geliştirmek ve olgunlaşmak için çaba harcamak, bir kişinin potansiyelini ortaya çıkarmasına ve başarılı olmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Biraz adam ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Sen çok terbiyesiz, riyakâr, yalancı birisin... suratına da söyledim, yine söylüyorum, din tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında bundan biraz adam ol, bazı insanlar iki tarafla oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1547 Karar: 2019/11986 Tarih: 11.09.2019

"Biraz Adam Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.