İşinize Bakın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşinize Bakın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İşinize bakın, Türkçe’de bir deyimdir. Genellikle başkalarının işine karışmayın, kendi sorumluluklarını yerine getir veya gereksiz yere tartışma anlamlarında kullanılır.

Hakaret mi?


İşinize Bakın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık...'in zabıta memuru katılana söylediği "Hadi len işinize bakın, kaldırmıyorum len, siz kimsiniz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki iddianamede belirtilen sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması karşısında hakaret suçunun unsurlarının oluşmayacağı da göz önüne alındığında, suçun unsurlarının hangi surette gerçekleştiği açıklanmadan, CMK'nin 34, 230. maddelerine aykırı şekilde, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/20732 Karar: 2017/1320 Tarih: 07.02.2017

"İşinize Bakın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.