Şekilsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şekilsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şekilsiz, tipsiz veya tipi bozuk demektir. Şekilsizlik, bir nesnenin ya da varlığın belirli bir şekle sahip olmaması durumunu ifade eder. Şekilsizlik, genellikle bir şeyin düzgün bir biçimde tanımlanamaması, şekil ve yapısal özelliklerinin belirsiz olması anlamına gelir. Bu durum, bir nesnenin ya da varlığın sıradışı, farklı veya belirsiz bir görünüme sahip olmasına neden olabilir.

Şekilsizlik kavramı, sadece fiziksel nesnelerle sınırlı değildir. Duygusal durumlar, düşünceler, fikirler ve hatta zaman bile şekilsiz olabilir. Şekilsizlik, bazen karmaşık ve anlaşılması zor olabilirken, bazen de sadece bir eksiklik veya belirsizlik hissi yaratabilir. Şekilsizlik, bir nesnenin ya da varlığın belirli bir şekle sahip olmaması durumunu ifade eder. Şekilsizlik, genellikle sıradışı ve dikkat çekici bir durumu temsil eder. Bu durum, bazen bir sanat eserindeki soyut formlarda, bazen de doğanın kendisindeki organik ve karmaşık yapılarında görülebilir. Şekilsizlik, birçok farklı anlamı içinde barındırır ve her birey için farklı bir anlam ifade edebilir.

Şekilsizlik, sınırları olmayan bir özgürlüğü temsil edebilirken, aynı zamanda karmaşıklığı ve belirsizliği de simgeler. Şekilsizlik, insanın hayal gücünün sınırlarını zorlamasına ve yeni keşifler yapmasına olanak tanır. Bir sanat eserinde şekilsizlik, izleyicinin kendi yorumunu yapmasına ve duygusal bir bağ kurmasına olanak sağlar.

Hakaret mi?


Şekilsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü müştekiye söylediği kabul edilen "Suratsız kadın, şekilsiz, yalancı" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile hakaret eyleminden mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17160 Karar: 2018/16410 Tarih: 04.12.2018

"Şekilsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.