İbne

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İbne"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İbne" terimi, Türkçede homofobik ve aşağılayıcı bir dilde kullanılan aşağılayıcı bir ifadedir. Bu ifade, erkekleri küçümsemek, aşağılamak veya alay etmek amacıyla kullanılırken, cinsel yönelimleri ile ilgili olumsuz önyargıları yansıtır.

Bu tür argo ifadeler, hoşgörüsüz ve saygısız bir iletişimi yansıttığı için toplumsal normlara aykırıdır. Ayrıca, cinsel yönelimleri veya kimliği aşağılamak veya ayrımcılık yapmak kabul edilemez. Saygılı bir dil kullanmak ve diğer insanlara karşı hoşgörü ve saygı göstermek, sağlıklı ve olumlu bir iletişim sağlamak için önemlidir.

Hakaret mi?


İbne kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in katılana karşı yağma eylemi tamamlandıktan sonra taksiye binmek üzere olan katılanı kastederek sarf ettiği "Bu i.nedir, toptur, bunu al götür" şeklinde sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu, katılan ile karısının ilişkisini öğrenen, bu durumdan menfaat sağlamaya ve katılanı karısı olan sanık... ile birlikte yağmalamayı planlayan sanık... hakkında 5237 sayılı TCK'nın 129/1. fıkrasının uygulama şartları bulunmadığının düşünülmemesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 6 CD Esas: 2009/24562 Karar: 2010/20190 Tarih: 09.12.2010

Karar #2

 Sanığa yükletilen hakaret eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin (Ulan i.ne buraya bak) sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42725 Karar: 2017/13243 Tarih: 20.11.2017

Karar #3

Olay günü sanığın da içerisinde bulunduğu aracın ... Caddesi'ne ters istikametten girdiğinin anons edilmesi üzerine aracın başka bir ekip tarafından durdurulduğu ve aracın yanına görevli polis memurları olan katılanların geldikleri, olayı trafik ekibine haber verdikleri, olay yerine trafik ekibinde görevli polis memurları geldiklerinde sanığın katılana hitaben "Geldi rüşvetçiler, bu ibnelerin işi gücü budur zaten, 5 lira veririz s.ktir olup giderler, benim babam kamyoncu, o 5 liraya işini hallediyor" diyerek hakaret ettiği, akabinde sanığın olay sırasında yanında bulunanın hakkında işlem yapılmak üzere katılanlar tarafından yakalanarak ekip otosuna bindirildiği sırada katılanlara hitaben "Kardeşimi nasıl alırsınız lan" diyerek hakaret ettiği şeklinde gerçekleştiği kabul edilen olayda, eylemin bir bütün halinde TCK'nın 125/1-3.a, 43/2 maddesindeki hakaret suçunu oluşturduğu, keza sanığın "Kardeşimi nasıl alırsınız lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında hakaret suçundan iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16685 Karar: 2019/60 Tarih: 07.01.2019

Karar #4

Eylemin (Cezai işlem uygulayan polis memuruna hitaben: Siz beni daha tanımıyorsunuz, ulan i.ne, yarın çarşıda görüşürüz) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7482 Karar:2019/2598 Tarih: 07.02.2019

Karar #5

Eylemin (Müdahale esnasında, polise hitaben: ... almasın beni, o i.ne almasın beni) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6630 Karar: 2019/12455 Tarih: 17.09.2019

Karar #6

Eylemin (Yavşaksın oğlum sen, inesin sen) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/43040 Karar: 2022/9982 Tarih: 12.04.2022

"İbne" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.