Şerefsizin Oğlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şerefsizin Oğlu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şerefsizin oğlu, toplumun çeşitli kesimlerinde merak uyandıran bir figürdür. Onun hayatı ve karakteri, birçok tartışma konusu olmuştur. Kimi insanlar onu bir kahraman olarak görürken, kimileri ise tam tersi bir şekilde değerlendirir. Peki, şerefsizin oğlunun hayatı ve karakteri hakkında neler söylenebilir?

Şerefsizin oğlu, genellikle ahlaki değerlerden uzak bir şekilde yaşayan bir bireyi temsil eder. Onun hayatında dürüstlük, saygı ve etik değerler genellikle ikinci planda kalır. Bu durum, toplumda tartışmalara ve çatışmalara neden olabilir. Şerefsizin oğlu, kendi çıkarlarını her şeyin önüne koyar ve başkalarının zarar görmesini umursamaz.

Hakaret mi?


Şerefsizin Oğlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Müştekinin karıştığı araçla yaralama olayı sonrasında Youtube isimli paylaşım sitesinde yapılan haberin altına ... kullanıcı adlı meçhul şüpheli tarafından adı geçen site üzerinden "En ağır ceza şerefsizin oğluna" şeklinde yorum yayınlanmasına ilişkin) şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/6103 Karar: 2021/16213 Tarih: 27.05.2021

"Şerefsizin Oğlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.